• Home
  • /
  • SUNU : Çağrılarınız Karşılıksız, Mevzileriniz Boş, Kanlarınız Yerde Kalmayacak!

SUNU : Çağrılarınız Karşılıksız, Mevzileriniz Boş, Kanlarınız Yerde Kalmayacak!

Kaç ihanet gördü kır çiçekleri
Kaç güzellik verdi, verdi çığlara
Ne yıllar tükendi, ne baharlar
Bitmedi daha, sürüyor o kavga!

Kaç kere vurulduk, doğduk küllerden
Kaç kere yenildik, yürüdük yeniden
Ne şehitler düştü, düştü toprağa,
Bitmedi daha, sürüyor o kavga!

SUNU : Çağrılarınız Karşılıksız, Mevzileriniz Boş, Kanlarınız Yerde Kalmayacak!

Tarihte onlar için çok şey söylendi. Çok şey yazıldı. Kimi zaman “isyancı”, kimi zaman “serüvenci” oldu adları… Savaşçı, partizan, devrimci, militan, gerilla… Her dönem farklı dillerde, farklı şekillerde ifade edilseler de amaçları hep aynıydı; dünyayı değiştirmek, sınıfsız, sınırsız  ve sömürüsüz bir dünya yaratmak. Bunun için sömürü var olduğundan beri yollara düştüler, önlerine çıkan engelleri bir bir aşarak umut taşıdılar belki de yüzlerini bile görmedikleri insanlara. Bu umut uğruna sayısız bedeller ödendi, dünyanın her yerinde. Hala da ödeniyor. Ve gelecek, bu bedeller üzerine yükseliyor.

Devrim yolculuğuna Türkiye  ve Türkiye Kürdistanı topraklarından kan can katan, sırtlarında ezilenlerin umudunu taşıyan, sınıfsal öfkeyi proleter bilinçle yoğurup can bedeli mücadeleye atılan, zorlu yollardan, dar patikalardan zirvelere yürüyen gerillaları, halk savaşçısı Partizanları, parti militanlarını, komünist kadroları, sonsuzluğa uğurladığımız devrimcileri her an mücadelemizde yaşatma ve onların bizlere bıraktıkları emaneti ve kavga bayrağını yere düşürmeme görevine, katkı olması amacı ve sorumluluğuyla Partizan şehit web sitesini açıyoruz.

Nisan 1972’de komünist önder İbrahim Kaypakkaya öncülüğünde Türkiye işçi sınıfı ve ezilen çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının nihai kurtuluş mücadelesi için, Vartinik’te yakılan o görkemli ateş, başlatılan devrim yürüyüşü, yarım asra can bedeli kesintisiz bir mücadeleyle sürdürülmektedir.

Kaypakkaya yoldaşın kurduğu Proletarya Partisi, kuruluşundan bu yana faşist diktatörlüğün azgın saldırılarına mağruz kaldı. Önder yoldaş Kaypakkaya 18 Mayıs 1973’de Amed zindanlarında işkence edilerek katledildi. Kaypakkaya yoldaşın partisinin takipçileri, o günden bu yana yüzlerce kadro, militan, üye ve savaşçısını halk savaşı yolunda, mücadele içinde kaybetti.

Vartinik’ten Aliboğazı’na halk savaşı güzergahında, gerilla mücadelesinde toprağa düşen savaşçılar, kentlerde savaşarak şehit düşen militanlar, zindanlarda faşist diktatörlük tarafından katledilen partizanlar, Demokratik Halk Devrimi yolunda dağlarda, ovalarda, zindanlarda, fabrikalarda, üniversitelerde, okullarda, sokaklarda sürdürülen mücadelede onurla yaşatılmaya ve bayrakları dalgalandırılmaya devam ediliyor.

Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve yüce komünizm davası uğrunda sürdürülen bu mücadelede toprağa düşen Partizan şehitlerimizi ve devrim şehitlerini kavgamızda yaşatmak için; ölümsüzlerin anılarını ve mücadele çağrılarını, işçi sınıfımıza, halkımıza, geniş kitlelere duyurmak için Partizan şehitleri web sitemizi açmaktayız.

Emperyalizme, kapitalizme, feodalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve komünizm mücadelesi yolunda Marksizm-Leninizm-Maoizm biliminin rehberliğinde ve Kaypakkaya’nın ışıklı yolunda, tarihsel hafızamız olan, çeşitli dönemlerde  sonsuzluğa uğurladığımız Partizanların şehit düştükleri tarihleri ve mücadelelerini belgeleyen arşivi, teslim olmayanların destanını devrimci kamuoyu ile paylaşıyoruz.

MLM biliminin yol göstericiliğinde, devrimci komünist görüşlerin Türkiye coğrafyasında hayat bulması ve devrimle taçlandırılarak özgür, bağımsız demokratik bir ülke ve sosyalist bir cumhuriyet için ve oradan nihai hedef olan Komünizme ulaşmak için sürdürülen devrim mücadelesinde kaybettiğimiz kutup yıldızlarını anmayı ve mücadelemizde sonsuza dek yaşatmayı bir görev olarak biliyor, TKP/ML’nin yol göstericiliği altında can bedeli mücadele verirken güneşe uğurladığımız yüzlerce TİKKO üyesi halk savaşçısını ve TMLGB militanı şehitlerimizi yaşatmak için www.partizansehit30.net arşivini devrimci kamuoyuna açıyoruz. Arşivimizde şehitlerimizin daha önce yayınlanmamış fotoğrafları da yer almaktadır.

NOT: Yayınladığımız şehitlerimize dair bilgi, belge, fotoğraf , anı, anlatı ve yaşanmışlıklara dair paylaşım sunmak isteyenlerin şehitler arşivimize ve düşenlerimizin anılarını yaşatmaya katkı olacağı bilinciyle tarafımıza ulaştırmaları rica olunur.